ରାଜସ୍ଥାନର ପାଲି ଜିଲ୍ଲା ଜାଡାନ ଗାଁରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଓଁ ଶୈଳୀର ମନ୍ଦିର

ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଓଁ ଶୈଳୀର ମନ୍ଦିର। ରାଜସ୍ଥାନର ପାଲି ଜିଲ୍ଲା ଜାଡାନ ଗାଁରେ ତିଆରି ହୋଇଛିଏହି ମନ୍ଦିର। ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମିତ

Read more