ଗତ ୮ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ୬୯୮ ହାତୀ | ୨୦୧୫-୧୬ରୁ ୨୦୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬୯୮ ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ | ୮ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମରିଛନ୍ତି ୭ ମହାବଳ ବାଘ | ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଅମାତ ଏହି ଉତ୍ତର |

ଗତ ୮ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ୬୯୮ ହାତୀ | ୨୦୧୫-୧୬ରୁ ୨୦୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬୯୮ ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ | ୮ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମରିଛନ୍ତି ୭ ମହାବଳ ବାଘ | ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଅମାତ ଏହି ଉତ୍ତର |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *