ହାଇକୋର୍ଟରେ ASO ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲା; ମାମଲାରେ ଦାୟର ଉଭୟ ରିଭ୍ୟୁ ଓ ରିଟ୍ ପିଟିସନ ଖାରଜ | ପୂର୍ବ ରାୟର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ଦାୟର ହୋଇଥିଲା ପିଟିସନ୍,ପିଟିସନ ଖାରଜ ସହ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାଏମ ରଖିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ |

ହାଇକୋର୍ଟରେ ASO ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲା; ମାମଲାରେ ଦାୟର ଉଭୟ ରିଭ୍ୟୁ ଓ ରିଟ୍ ପିଟିସନ ଖାରଜ | ପୂର୍ବ ରାୟର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ଦାୟର ହୋଇଥିଲା ପିଟିସନ୍,ପିଟିସନ ଖାରଜ ସହ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାଏମ ରଖିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *