କେନ୍ଦୁଝର ପାଟଣା ରେଞ୍ଜ ସାହାରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ | ୨ଟି ଗାଁର ୪ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ୨୬ ଟିକିଆ ହାତୀପଲ, କୁମୁଳାବାହାଳି ଗାଁରେ ୩ଟି ଓ ବନବୀର ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ । ହାତୀପଲ ଏବେ ପଇତାମଜା ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସୂଚନା ।

କେନ୍ଦୁଝର ପାଟଣା ରେଞ୍ଜ ସାହାରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ | ୨ଟି ଗାଁର ୪ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ୨୬ ଟିକିଆ ହାତୀପଲ, କୁମୁଳାବାହାଳି ଗାଁରେ ୩ଟି ଓ ବନବୀର ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ । ହାତୀପଲ ଏବେ ପଇତାମଜା ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସୂଚନା ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *