ମୟୂରଭଞ୍ଜ କୁଳିଅଣା ତାରାଯୋଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣା | ସ୍ବାମୀର ଠେଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଗୁଲି ସିଂ ମୃତ | ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବାମୀକୁ ଗିରଫ କଲା କୁଳିଅଣା ପୋଲିସ |

ମୟୂରଭଞ୍ଜ କୁଳିଅଣା ତାରାଯୋଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣା | ସ୍ବାମୀର ଠେଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଗୁଲି ସିଂ ମୃତ | ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବାମୀକୁ ଗିରଫ କଲା କୁଳିଅଣା ପୋଲିସ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *