କେନ୍ଦୁଝର, ଜାମତରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍‌ର ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଲା ପୋଲିସ | ଧରାପଡ଼ିଥିବା ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘସିପୁରା ଅଞ୍ଚଳର ସୂଚନା | ୫୩୮ ସିମକାର୍ଡ, ୧୮ ମୋବାଇଲ, ୫ଟି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍‌ ସ୍କାନର ଜବତ |

କେନ୍ଦୁଝର, ଜାମତରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍‌ର ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଲା ପୋଲିସ | ଧରାପଡ଼ିଥିବା ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘସିପୁରା ଅଞ୍ଚଳର ସୂଚନା | ୫୩୮ ସିମକାର୍ଡ, ୧୮ ମୋବାଇଲ, ୫ଟି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍‌ ସ୍କାନର ଜବତ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *