ଭୁବନେଶ୍ବର RMRC ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ସଂଘମିତ୍ରା ପତିଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର

ଭୁବନେଶ୍ବର RMRC ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ସଂଘମିତ୍ରା ପତିଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର | ବିଶ୍ବର ଜେନେରାଲ ଓ ଇଣ୍ଟରନାଲ ମେଡିସିନ ଗବେଷଣାରେ ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କୁ ଦ୍ବିତୀୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗବେଷକ ରାଙ୍କ ମିଳିଛି ।
ICMR ଗବେଷକ ଭାବେ ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ରାଙ୍କ ମିଳିଛି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *