ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ: ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଫଳାଫଳ; ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ୫୪୦ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍, ଯଶୱନ୍ତ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ୨୦୮ ଭୋଟ୍, ସମୁଦାୟ ଭୋଟରୁ ୧୫ଟି ଭୋଟ୍ ନାକଚ

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ: ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଫଳାଫଳ; ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ୫୪୦ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍, ଯଶୱନ୍ତ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ୨୦୮ ଭୋଟ୍, ସମୁଦାୟ ଭୋଟରୁ ୧୫ଟି ଭୋଟ୍ ନାକଚ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *