ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗାୟିକା ପ୍ରଭା ଆତ୍ରେଙ୍କୁ ଭାରତର ଦ୍ବିତୀୟ ବୃହତ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ।

ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗାୟିକା ପ୍ରଭା ଆତ୍ରେଙ୍କୁ ଭାରତର ଦ୍ବିତୀୟ ବୃହତ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *