ଛଟ୍‌ ପୂଜା ପାଇଁ ପୁରୀ-ପାଟନା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍‌; ୧୩ ଓ ୧୫ ତାରିଖରେ ପୁରୀରୁ ୧୧ଟା ୩୦ରୁ ଛାଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ୍‌ | ୧୪ ଓ ୧୬ ତାରିଖରେ ପାଟନାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ ଫେରିବ |

ଛଟ୍‌ ପୂଜା ପାଇଁ ପୁରୀ-ପାଟନା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍‌; ୧୩ ଓ ୧୫ ତାରିଖରେ ପୁରୀରୁ ୧୧ଟା ୩୦ରୁ ଛାଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ୍‌ | ୧୪ ଓ ୧୬ ତାରିଖରେ ପାଟନାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ ଫେରିବ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *