ଅନଲାଇନରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦାବିରେ ବିଜେବି କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଧାରଣା । ଯୁକ୍ତ୩ ଆର୍ଟସ ବ୍ଲକ୍ ଆଗରେ ନାରାବାଜି, ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ । ଯୁକ୍ତ୩ ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ

ଅନଲାଇନରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦାବିରେ ବିଜେବି କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଧାରଣା । ଯୁକ୍ତ୩ ଆର୍ଟସ ବ୍ଲକ୍ ଆଗରେ ନାରାବାଜି, ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ । ଯୁକ୍ତ୩ ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *