ବଣାଇ ସହର ଭିତରେ ୨ ଦନ୍ତାହାତୀଙ୍କ ଉତ୍ପାତ, ଲୋକେ ଭୟଭୀତ; ୧୦ ଦିନ ହେଲା ୨ଟି ଦନ୍ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅତିଷ୍ଠ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *