ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରା ମୁକ୍ତାମାଳାଦେଇପୁର ଶାସନ ଗାଁରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା । ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ମୃତ ଯୁବକ ଅମିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରା ମୁକ୍ତାମାଳାଦେଇପୁର ଶାସନ ଗାଁରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା । ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ମୃତ ଯୁବକ ଅମିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *