ଗାଜାର ଏକ ମସଜିଦ ଉପରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ କଲା ଇସ୍ରାଏଲ୍‌

ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ହମାସ ଆତଙ୍କୀ ସଙ୍ଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଉଛି। ଏହାରି ଭିତରରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଇ ହମାସ ଉପରେ

Read more