ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନାରାୟଣପାଟଣା ଥାନା ବର୍ଗୀ ରାସ୍ତାରେ ଚଳନ୍ତା କାରରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ୪ | ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବର୍ଗୀ ଯିବା ବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା |

ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନାରାୟଣପାଟଣା ଥାନା ବର୍ଗୀ ରାସ୍ତାରେ ଚଳନ୍ତା କାରରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ୪ | ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବର୍ଗୀ ଯିବା ବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା |

Read more