୧୯୭୧ ମସିହାରେ ସଂଘଠିତ ପାକିସ୍ଥାନ ଉପରେ ଭାରତର ବିଜୟ ଲାଭର ୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ପାଇଁ ୨୦୨୧ ବର୍ଷକୁ ‘ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବିଜୟ ବର୍ଷ’ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ରୁ ନଭେମ୍ବର ୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱଣ୍ଣିମ ବିଜୟ ମଶାଲ ରହିବ ।

୧୯୭୧ ମସିହାରେ ସଂଘଠିତ ପାକିସ୍ଥାନ ଉପରେ ଭାରତର ବିଜୟ ଲାଭର ୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ପାଇଁ ୨୦୨୧ ବର୍ଷକୁ ‘ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବିଜୟ ବର୍ଷ’ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ରୁ ନଭେମ୍ବର ୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱଣ୍ଣିମ ବିଜୟ ମଶାଲ ରହିବ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *