ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛି ନିମିବିଆରୁ ଆସିଥିବା ଚିତା ବାଘ । ୮ ଚିତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗ୍ବାଲିୟରରେ ପହଞ୍ଚିବ ବିମାନ । ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯.୨୦ ମିନିଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କୁନୋ ନାସନାଲ ପାର୍କରେ ଛଡାଯିବ । ଜନ୍ମଦିନରେ ଦେଶକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର

ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛି ନିମିବିଆରୁ ଆସିଥିବା ଚିତା ବାଘ । ୮ ଚିତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗ୍ବାଲିୟରରେ ପହଞ୍ଚିବ ବିମାନ । ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯.୨୦ ମିନିଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କୁନୋ ନାସନାଲ ପାର୍କରେ ଛଡାଯିବ । ଜନ୍ମଦିନରେ ଦେଶକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *