ମୁମ୍ବାଇ ପରେଲରେ ୬୦ ମହଲା କୋଠାରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଅବିଘ୍ନ ପାର୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ୧୯ତମ ମହଲାରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଭୟରେ କୋଠାରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ୱାଚମ୍ୟାନ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *