ଜୟପୁର ଏକ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ୧୧ ବାଇକ୍ ଓ ଏକ ଅଟୋ ଭସ୍ମ, ନୂଆସାହିର ୩ୟ ଲେନରେ ଥିବା ଏକ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିର ଘଟଣା, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *