ୟୁକ୍ରେନରେ ଫସିଥିବା ୨୧୯ଜଣ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରୋମାନିଆ ରାଜଧାନୀ ବୁଖାରେଷ୍ଟରୁ ନେଇ ଉଡାଣ ଭରିଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ । ରାତି ପ୍ରାୟ ୯ଘଟିକା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ଅର୍ନ୍ତଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ସୂଚନା |

ୟୁକ୍ରେନରେ ଫସିଥିବା ୨୧୯ଜଣ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରୋମାନିଆ ରାଜଧାନୀ ବୁଖାରେଷ୍ଟରୁ ନେଇ ଉଡାଣ ଭରିଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ । ରାତି ପ୍ରାୟ ୯ଘଟିକା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ଅର୍ନ୍ତଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ସୂଚନା |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *