ୟୁକ୍ରେନ୍‌ ଯାଇଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଅଧା ବାଟରୁ ଫେରିଲା | ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବାରୁ ଅଧାରୁ ଫେରିଲା ବିମାନ । ୟୁକ୍ରେନ୍‌ରେ ଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବିମାନ

ୟୁକ୍ରେନ୍‌ ଯାଇଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଅଧା ବାଟରୁ ଫେରିଲା | ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବାରୁ ଅଧାରୁ ଫେରିଲା ବିମାନ । ୟୁକ୍ରେନ୍‌ରେ ଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବିମାନ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *