ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ତାରିଖରୁ ୩୧ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ | ୨୦୨୨-୨୩ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ ତାରିଖରେ ଆସିବ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ । ୬ଦିନ ଚାଲିବ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ | ୨୫ରେ ବିଧାନସଭାରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ ରାଜ୍ୟପାଳ

ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ତାରିଖରୁ ୩୧ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ | ୨୦୨୨-୨୩ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ ତାରିଖରେ ଆସିବ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ । ୬ଦିନ ଚାଲିବ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ | ୨୫ରେ ବିଧାନସଭାରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ ରାଜ୍ୟପାଳ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *