ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ, ଶ୍ରୀହରିକୋଟାସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧାୱନ ସ୍ପେସ୍ ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡରୁ ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-୩ | ୨ଟା ୩୫ ମିନିଟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-୩ର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ | ୪୦ ଦିନର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା ‘ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ |

ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ, ଶ୍ରୀହରିକୋଟାସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧାୱନ ସ୍ପେସ୍ ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡରୁ ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-୩ | ୨ଟା ୩୫ ମିନିଟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-୩ର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ | ୪୦ ଦିନର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା ‘ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *