ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ୨୨ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ, ସକାଳ ୬ଟା ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର ୬୨୭.୮୭ ଫୁଟ, ହୀରାକୁଦକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ୪,୦୨,୩୨୬ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ, ହୀରାକୁଦରୁ ୩,୮୯,୬୨୧ ଫୁଟ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ |

ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ୨୨ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ, ସକାଳ ୬ଟା ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର ୬୨୭.୮୭ ଫୁଟ, ହୀରାକୁଦକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ୪,୦୨,୩୨୬ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ, ହୀରାକୁଦରୁ ୩,୮୯,୬୨୧ ଫୁଟ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *