ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସୁମିତ ତପସ୍ୱିନୀ ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ | ୧୭ ହଜାର ନୁହେଁ ୧୦ ହଜାର ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦେଶ | ତା ସହ ଏକମାସ ମଧ୍ୟରେରେ ଆସ୍କାରେ ଘରଭଡା ନେଇ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦେଶ | ତଳ କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ |

ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସୁମିତ ତପସ୍ୱିନୀ ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ | ୧୭ ହଜାର ନୁହେଁ ୧୦ ହଜାର ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦେଶ | ତା ସହ ଏକମାସ ମଧ୍ୟରେରେ ଆସ୍କାରେ ଘରଭଡା ନେଇ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦେଶ | ତଳ କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *