ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାଲି ବ୍ୟବସାୟୀ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ, ତାଙ୍କର ଲୋଚାପଡ଼ା ଗୋବିନ୍ଦ ବିହାର ଓ ଉମାନଗର ସ୍ଥିତ ଘର ସହିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ ଥିବା କ୍ରସର ଉପରେ ହୋଇଛି ଚଢ଼ାଉ |

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାଲି ବ୍ୟବସାୟୀ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ, ତାଙ୍କର ଲୋଚାପଡ଼ା ଗୋବିନ୍ଦ ବିହାର ଓ ଉମାନଗର ସ୍ଥିତ ଘର ସହିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ ଥିବା କ୍ରସର ଉପରେ ହୋଇଛି ଚଢ଼ାଉ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *