କଟକର ନୂଆ ଡିସିପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କଲେ IPS ପିନାକ ମିଶ୍ର | ପୋଲିସ କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ, ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ କମିଶନର ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ପ୍ରତିକ ସିଂହଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ |

କଟକର ନୂଆ ଡିସିପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କଲେ IPS ପିନାକ ମିଶ୍ର | ପୋଲିସ କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ, ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ କମିଶନର ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ପ୍ରତିକ ସିଂହଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *