ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସିଡିପିଓ ସରୋଜିନୀ ଏକ୍କା, ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ SHG ଠାରୁ ୪୦ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ |

ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସିଡିପିଓ ସରୋଜିନୀ ଏକ୍କା, ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ SHG ଠାରୁ ୪୦ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *