ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ । ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଖୋଲିବା ସହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପକ୍ଷୀ ଗଣନା । ୧୬ ଟି ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଜାରି । କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ଲାଗି ୧୦ ଦିନ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ।

ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ । ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଖୋଲିବା ସହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପକ୍ଷୀ ଗଣନା । ୧୬ ଟି ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଜାରି । କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ଲାଗି ୧୦ ଦିନ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *