ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ମାମଲା: ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି । ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି କରାଯିବ । ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହମତିରେ ଶୁଣାଣି ଘୁଞ୍ଚିଲା ।

ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ମାମଲା: ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି କରାଯିବ। ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହମତିରେ ଶୁଣାଣି ଘୁଞ୍ଚିଲା।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *