ଆସନ୍ତାକାଲି ବାହାରିବ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ । କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍‌ରେ ରହିଛି EVM । ସିସିଟିଭି ସହ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍‌ ବାହାରେ ପଇଁତରା ମାରୁଛି ପୋଲିସ ।

ଆସନ୍ତାକାଲି ବାହାରିବ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ । କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍‌ରେ ରହିଛି EVM । ସିସିଟିଭି ସହ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍‌ ବାହାରେ ପଇଁତରା ମାରୁଛି ପୋଲିସ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *