ନାଗାଲାଣ୍ଡ ମୋନ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ସେନା ବିରୋଧରେ ପୋଲିସର FIR, ୨୧ ଜଣ ଯବାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଜ ଆଡୁ FIR କଲା ମୋନ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ । ଯବାନମାନେ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଥିବା FIRରେ ଉଲ୍ଲେଖ। ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆଜି ମୋନ ଜିଲ୍ଲା ଯିବେ CM ନେଇଫ୍ୟୁ ରିଓ |

ନାଗାଲାଣ୍ଡ ମୋନ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ସେନା ବିରୋଧରେ ପୋଲିସର FIR, ୨୧ ଜଣ ଯବାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଜ ଆଡୁ FIR କଲା ମୋନ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ । ଯବାନମାନେ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଥିବା FIRରେ ଉଲ୍ଲେଖ। ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆଜି ମୋନ ଜିଲ୍ଲା ଯିବେ CM ନେଇଫ୍ୟୁ ରିଓ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *