ଓଡ଼ିଶାରେ ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍ଗଦାନ | ୧୫ ବର୍ଷ ଝିଅ ସିଦ୍ଧି ସମୃଦ୍ଧିଙ୍କ କିଡନି ଦାନ କରାଗଲା । ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ରେ ବ୍ରେନ୍‌ ଡେଡ୍‌ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହମତିରେ କରାଗଲା ଅଙ୍ଗଦାନ । ଆପୋଲୋ ଓ କଟକ SCB ମେଡିକାଲରେ ୨ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରତିରୋପଣ ହେଲା କିଡନି ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍ଗଦାନ | ୧୫ ବର୍ଷ ଝିଅ ସିଦ୍ଧି ସମୃଦ୍ଧିଙ୍କ କିଡନି ଦାନ କରାଗଲା । ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ରେ ବ୍ରେନ୍‌ ଡେଡ୍‌ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହମତିରେ କରାଗଲା ଅଙ୍ଗଦାନ । ଆପୋଲୋ ଓ କଟକ SCB ମେଡିକାଲରେ ୨ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରତିରୋପଣ ହେଲା କିଡନି ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *