ପାରାଦୀପ: ବୋଲେରୋକୁ ୩୦ ମିଟର ଘୋଷାରି ନେଲା ଟ୍ରେନ୍‌; ବନ୍ଦର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଏମସିଏଚପି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ବୋଲେରୋରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ |

ପାରାଦୀପ: ବୋଲେରୋକୁ ୩୦ ମିଟର ଘୋଷାରି ନେଲା ଟ୍ରେନ୍‌; ବନ୍ଦର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଏମସିଏଚପି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ବୋଲେରୋରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *