ଆସନ୍ତା ୨୨ରେ ବିଧାନସଭା ଘେରିବ ଘରୋଇ ବସ୍‌ ମାଲିକ ସଂଘ | ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍‌ ସେବା ଓ ମୋ ବସ୍‌ ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରି ଘେରିବ | ଘେରାଉ ନେଇ ଘରୋଇ ବସ୍‌ ମାଲିକ ସଂଘ ସଭାପତିଙ୍କ ସୂଚନା |

ଆସନ୍ତା ୨୨ରେ ବିଧାନସଭା ଘେରିବ ଘରୋଇ ବସ୍‌ ମାଲିକ ସଂଘ | ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍‌ ସେବା ଓ ମୋ ବସ୍‌ ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରି ଘେରିବ | ଘେରାଉ ନେଇ ଘରୋଇ ବସ୍‌ ମାଲିକ ସଂଘ ସଭାପତିଙ୍କ ସୂଚନା |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *