ପୁରୀ, ଆଜି ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି; ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ଶେଷ ପରେ ହେବ ବନକଲାଗି, ବନକଲାଗି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଅପରାହ୍ନ ୪ ଟା ରୁ ରାତି ୮ ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ |

ପୁରୀ, ଆଜି ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି; ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ଶେଷ ପରେ ହେବ ବନକଲାଗି, ବନକଲାଗି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଅପରାହ୍ନ ୪ ଟା ରୁ ରାତି ୮ ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *