ଲୋକସେବା ଭବନ ପରିସର ବୁଲି ପାର୍କରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ | ଫୁଲ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ଲୋକସେବା ଭବନ ପରିସର ବୁଲି ପାର୍କରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ | ଫୁଲ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *