୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ବଢିବ ତାତି; ଆଜି ସାଢେ ୯ଟା ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା ୩୨ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟକିଛି ସ୍ଥାନରେ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବଢିବ ତାତି

୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ବଢିବ ତାତି; ଆଜି ସାଢେ ୯ଟା ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା ୩୨ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟକିଛି ସ୍ଥାନରେ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବଢିବ ତାତି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *