ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଜମି, ବିଭାଗ ନାଁରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବ, ସ୍କୁଲ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଜମି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନାଁରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବ, ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ନାଁରେ ଥିବା ଜମି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନାଁରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବ, ଜମି ବିଭାଜନ ସମ୍ଭବ ନହେଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନାଁରେ ରହିବ, ବିନାମୂଲ୍ୟରେ ହେବ ପଞ୍ଜୀକରଣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.