୨ କୁଇଣ୍ଟାଲର ମାଛ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୭ ହଜାରରେ ବିକ୍ରି, ଦୀଘା ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କଲେ ପାରାଦୀପ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, କୋଲକାତାର ଏକ କମ୍ପାନୀ ମାଛଟିକୁ କିଣିଥିବା ସୂଚନା, କୋଉଭଲା ନାମକ ମାଛ ପାରାଦୀପ ସମୁଦ୍ରରେ ଧରାପଡିଥିଲା

ଜଳେଶ୍ୱର : ୨ କୁଇଣ୍ଟାଲର ମାଛ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୭ ହଜାରରେ ବିକ୍ରି, ଦୀଘା ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କଲେ ପାରାଦୀପ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, କୋଲକାତାର ଏକ କମ୍ପାନୀ ମାଛଟିକୁ କିଣିଥିବା ସୂଚନା, କୋଉଭଲା ନାମକ ମାଛ ପାରାଦୀପ ସମୁଦ୍ରରେ ଧରାପଡିଥିଲା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *