ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଅଫ୍‌ଲାଇନ ପରୀକ୍ଷାଫଳ, ସଂଧ୍ୟାରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ନେଇ CHSE ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା, http://orissaresults.nic.inରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ରେଜଲ୍ଟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *