ଵାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀର ଉପଦ୍ରବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି; ରାତିରେ ହାତୀ ପଲ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉଥିବାରୁ ଉଜାଗର ରହି ନିଆଁ ହୁଲା ହାତରେ ଧରି ସୁନାର ଫସଲକୁ ଜଗି ରହିଛି ଚାଷୀ , ଡମପଡା ଓ ଚନ୍ଦକାରୁ ହାତୀପଲ ଆସି ଵାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଚାଷ ଜମିରେ ଫସଲକୁ ଦଳିଚକଟି ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉଛନ୍ତି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *