ଆସନ୍ତା ଜୁନରେ ବାରବାଟୀରେ ଖେଳାଯିବ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିରୋଧରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଭାରତ । ଜୁନ୍ ୯ରୁ ୧୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ଟି ସିରିଜରେ ଖେଳାଯିବ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାରବାଟୀରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା

ଆସନ୍ତା ଜୁନରେ ବାରବାଟୀରେ ଖେଳାଯିବ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିରୋଧରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଭାରତ । ଜୁନ୍ ୯ରୁ ୧୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ଟି ସିରିଜରେ ଖେଳାଯିବ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାରବାଟୀରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *