ରାୟଗଡାରୁ ଦୁଇଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘଛାଲ ଜବତ | ଚାନ୍ଦିଲି ଥାନା ତମ୍ପରବିଦୁଣୀ ଛକ ନିକଟରୁ ଜବତ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ STF | ଦୁଇ ବାଘ ଛାଲ ବେପାରୀ ଗିରଫ | ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବିକ୍ରମ ମାଝୀ ଓ ରାଜା ମାଝି |

ରାୟଗଡାରୁ ଦୁଇଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘଛାଲ ଜବତ | ଚାନ୍ଦିଲି ଥାନା ତମ୍ପରବିଦୁଣୀ ଛକ ନିକଟରୁ ଜବତ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ STF | ଦୁଇ ବାଘ ଛାଲ ବେପାରୀ ଗିରଫ | ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବିକ୍ରମ ମାଝୀ ଓ ରାଜା ମାଝି |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *