ରାଜଧାନୀର ଡୁମୁଡୁମା ପାଲା ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଲାଗି ୩ ଆହତ | ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଜବତ କରି ପୁଲିସର ତନାଘନା ଜାରି |

ରାଜଧାନୀର ଡୁମୁଡୁମା ପାଲା ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଲାଗି ୩ ଆହତ | ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଜବତ କରି ପୁଲିସର ତନାଘନା ଜାରି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *