ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତାରେ କୃମି ବଟିକା ଖାଇ ପାଞ୍ଚ ଛାତ୍ରୀ, ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର। ସମସ୍ତ ୮ ଗୁରୁତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି।

ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତାରେ କୃମି ବଟିକା ଖାଇ ପାଞ୍ଚ ଛାତ୍ରୀ, ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର। ସମସ୍ତ ୮ ଗୁରୁତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *