କୋଭୋଭାକ୍ସର ଜରୁରୀକାଳିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲା DCGI | ୧୨ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପିଲା, ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଟିକା | ସୂଚନା ଦେଲେ ସେରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର CEO ଆଦାର ପୁନାୱାଲା |

କୋଭୋଭାକ୍ସର ଜରୁରୀକାଳିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲା DCGI | ୧୨ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପିଲା, ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଟିକା | ସୂଚନା ଦେଲେ ସେରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର CEO ଆଦାର ପୁନାୱାଲା |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *