ଦ୍ୱି ବର୍ଷୀୟ ତ୍ରି-ସେବା ଅଭ୍ୟାସ BRIGHT STAR-23 ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଜିପ୍ଟ ଗଲା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ ପ୍ରତିନିଧୀ ଟିମ୍‌ |

ଦ୍ୱି ବର୍ଷୀୟ ତ୍ରି-ସେବା ଅଭ୍ୟାସ BRIGHT STAR-23 ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଜିପ୍ଟ ଗଲା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ ପ୍ରତିନିଧୀ ଟିମ୍‌ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *