ନଭେମ୍ବର ୯ ତାରିଖ ସଂଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ ମୋହନ ରେଡ୍ଡି | ସୀମା ବିବାଦ, ବଂଶଧାରା ନେରେଡି ବ୍ୟାରେଜ ଓ ପୋଲାଭରମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା

ନଭେମ୍ବର ୯ ତାରିଖ ସଂଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ ମୋହନ ରେଡ୍ଡି | ସୀମା ବିବାଦ, ବଂଶଧାରା ନେରେଡି ବ୍ୟାରେଜ ଓ ପୋଲାଭରମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *