IFFIରେ ଅଣଫିଚର ଫିଲ୍ମ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ଲିପିକା ସିଂହ ଦରାଇଙ୍କ ନିର୍ଦେଶିତ ‘ବ୍ୟାକ୍‌ଷ୍ଟେଜ୍‌’

IFFIରେ ଅଣଫିଚର ଫିଲ୍ମ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ଲିପିକା ସିଂହ ଦରାଇଙ୍କ ନିର୍ଦେଶିତ ‘ବ୍ୟାକ୍‌ଷ୍ଟେଜ୍‌’
ନଭେମ୍ବର ୨୦ରୁ ୨୮ ଯାଏ ଗୋଆରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ
ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ୪୫ଟି ଫିଲ୍ମ, ୨୫ଟି ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଓ ୨୦ଟି ଅଣଫିଚର ଫିଲ୍ମ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *